S. No.Reg. No.Student NameFather's NameDOBCategoryRignDisttAddress